ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА УЛАГАЊА

ПРОЈЕКАТ “СОЧА”, Узгој гљива

Одлуком Владе Републике Српске крајем 2003. године,  подземни објекат “СОЧА” у Устипрачи (раније Српском Горажду), са свим инсталацијама, уступљен је општини.

Градњу подземног објекта “Соча”, 1948. године отпочела је бивша ЈНА, а  наставила словеначка фирма “Соча”.

Од 1963. па до 1978. године бројне екипе стручњака инсталишу најсавременију опрему. Како у знатно већи индустријски дио, намјењен војном предузећу “Побједа”, али далеко више у такозвани уређени простор, намјењен за резервну ратну локацију Генералштаба бивше ЈНА и највишег  политичког руководства бивше СФРЈ. У овај објекат уложена су баснословна финансијска средства , према неким подацима око 600 милиона долара.

Укупна корисна површина објекта је 15.000 метара квадратних, од чега на индустријски дио отпада 13.000, а на уређени 2.000 квадратних метара корисног простора. У оквиру производног дијела је систем производних хала прописаних габарита, уређаји за загријавање и хлађење зрака који се  системом цијеви разводи по цијелом објекту, затим  систем трафо станица, властити агрегат велике снаге, освјетњен је са око 2.000 неонки, а на сваки метар инсталисане су трофазне утичнице. Објекат има властито напајање дринском водом која се пумпама пребацује у резервоаре, два за индустријску воду капацитета 120, и један за питку воду капацитета осам кубних метара.

Поред 13 уређених мокрих чворова, магацине,  радионице на другом нивоу повезане су лифтом. “Соча”, иначе, има три улаза у првом нивоу, а четврти на другом нивоу намјењен је за снабдјевање и транспорт.

Уређени простор, поред осталог, има 98 нумерисаних канцеларија по систему контејнера у низу, те двије веће сале за састанке, затим простор за властиту амбуланту и ресторан. Мада објекат одавно не ради, а од 01.јануара 2003. године искључена му је и  струја,  тренутна темперутара у њему креће се између 12 и 14 степени, уз релативну влажност од 40 до 90 одсто, у зависности од годишњег доба.

Надлежне општинске службе комплетирале су одговарајућу пројектну документацију у намјери да се  промјеном његове пројектоване намјене, организује производња шамнпињона и јапанске гљиве шиитаки.

Пољопривреда и сточарство

На подручју општине Ново Горажде од укупних ораничних површина које износе 311,0 ха ( ораница и башта) у прољетној сјетви је засијано 107,0  ха. Од тога на пшеницу отпада 12, 0 ха ; кукуруз  15,0 ха; кромпир 21,0 ха ; на остало повртларско биље 36,0 ха; 3,7 ха   малина и 1,8 ха јагода; дјетелине 6,0 ха; сточне репе 4,0 ха; кукуруза за крму 5,0 ха и 2,0 ха осталог крмног биља. Необрађених ораница и башта остало је 204,0 ха. У јесењој сјетви засијано је 10,0 ха пшенице и 1,0 ха дјетелине. Укупан број стабала воћа у 2004. години износио је 16 500 комада од чега је било 14 350 родних. Велики проблем представља недостатак пољопривредне механизације што је довело  до до тога да велике површине остају незасађене житарицама и повртларским културама.

У организацији општине набављено је 12 000 садница малине које су додјељене пољопривредним произвођачима заинтересованим за ову производњу. Саднице су набављене за 5 пољопривредних произвођача и њихова садња је успјешно обављена ( максималан проценат омлађивања). Преко општинске службе за пољопривреду омогућено је кредитирање ових пољопривредника од стране “Каритас”, чиме је заокружен процес производње од садње па све до откупа који ће извршити “Клас” из Сарајева и пласирати у “Хладњачу” из Устипраче. У ту сврху је извршена анализа земљишта на парцелама на којима је извршена садња набављеног садног материјала.

Општинска служба за пољопривреду је у предходној години омогућила остваривање премија из области сточарства и воћарства, које додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У 2004. години у области воћарства добијено је 2850 КМ  регреса за засаде малина и јабука. Засађено је још 27 000 садница малине односно 2,7 ха површине и ова служба је упутила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде захтјев за додјелу још 10 800 КМ регреса  за 15 пољопривредника који су подигли засаде малине и чија се исплата очекује наредног мјесеца. Поред тога засађено је и 1300  садница јабучастог и коштичавог воћа за које ће се тагође у овој години исплатити регрес. Засађено је и 1,8 ха јагода (6 домаћинстава по 3 дулума).

Ови засади су дио пројекта органске производње здраве хране и они су додјељени шесторици пољопривредника у виду донације, што значи да су пољопривредници добили саднице а сва пратећа улагања у ову производњу су финансирана од стране донатора. Пласман ове јагоде је обезбјеђен у хладњачу из Сребренице. За 2005. годину је планирано да још 20 домаћинстава уђе у овај пројекат што значи да ће се засадити још 6,0 ха јагоде. Планирано је знатно повећати површине под под малинама поготово што су се појавиле повољне кредитне линије те је све већи број пољопривредника заинтересован за производњу малина нарочито што је откуп обезбјеђен у “Хладњачи” из Устипраче.

У протеклој години се повећала и пластеничка производња поврћа и површина под пластеницима на подручју општине Ново Горажде износи око 0,2 ха.

Општинска служба за пољопривреду је у 2004. години омогућила остваривање премије из области сточарства и то за квалитетно приплодна грла у износу 15 721 КМ  за 298 оваца (Сјагњад од 8 до 12 мјесеци), 2 028 КМ за 37 коза и 1 860 КМ за 7 јуница. У предходној години служба за пољопривреду је извршила матичење стоке на подручју општине Ново Горажде.

У сарадњи са “Каритасом” се обављају едукације пољопривредних произвођача из области сточарства и воћарства, од стране стручњака са Пољопривредног факултета из Сарајева.

Бројно стање стоке према евиденцији службе за пољопривреду у 2004. години је сљедеће: 180 говеда од чега 156 крава и стеоних јуница, 1 300 оваца од чега 1 230 оваца за приплод, 103 свиње, 15 коња, 2 100 перади од чега  2 050 носилица, 150 коза, 700 кошница пчела.

Укупно помуженог крављег млијека у току 2004. године је било 468 000 л. а козјег 12 500 л. Укупно произведено кокошјих јаја у 2004 години било је 474 000 комада и меда 3500 кг.

За 2005. годину планирано је повећање сточног фонда и цјелокупне пољопривредне производње с обзиром да ће општина Ново Горажде давати безкаматне кредите за развој пољопривреде а у циљу упошљавања чланова пољопривредних домаћинстава.

Хотел уз репетитор – “ТРОВРХ”

ЕУФОР је у јануару општини Устипрача додјелио на трајно кориштење објекат бившег порушеног РТВ репетитора Троврх, на 1300 метара надморске висине.

Уз овај објекат, додјељен је и новоизграђени троспратни објекат хотелског типа, кога су Француски припадници СФОР-а изградили 2000. године. Објекат има 32 собе са еркондишном, кухињу, ресторан, гараже, купатила и све остале садржаје погодне за угоститељску дјелатност, те велику платформу на два нивоа.

За активирање објекта недостаје струја, а уколико се предратни трафо не оспособи у изгледу је градња вјетрењаче у сарадњи са Холандском амбасадом.

Објекат је изванредан за планински туризам, тим прије што до њега води пристојан макадамски пут који га веже са асфалтом према Горажду, односно Палама.