Општи подаци о становништву

Ово је мање за око 2.000 у односу на податке по попису из 1991. године.

Када говоримо о становништву у општини Ново Горажде ситуација није нимало охрабрујућа. То није ни чудо, с обзиром на проблеме са којима се општина од свог формирања суочава (недовољно развијена инфраструктура, недостатак урбаног простора, предузећа која раде смањеним капацитетом и тиме појачавају незапосленост).

Разлог смањења је углавном посљедица ратних дешавања, недовољан економски потенцијал који би гарантовао запосленост и економску перспективу, недостатак адекватних образовних, културних, здравствених институција и др.

Посљедњих година број рођених је значајно мањи од броја умрлих. Према процјени око 30% становништва је старости до 35 година, а око 10% је преко 65 година.

Број запослених према посљедњим подацима из Статистичког годишњака РС за 2011. су:

Табела бр. 1
2006 2007 2008 2009 2010
Ново Горажде 327 343 389 301 278

Број лица која траже запослење је по годинама:

Табела бр. 2
2006 2007 2008 2009 2010
Ново Горажде 336 349 310 307 276

Стопа незапослености износи 47,63% и већа је од незапослености у Републици Српској те показује тенденцију раста у односу на претходну годину. Пензионери представљају око 20% од укупног броја становника.

Због свега наведеног присутан је тренд одласка младих са овог подручја, у развијеније дијелове Републике Српске или у иностранство. Додатни проблем је што већину становништва општине Ново Горажде чини расељено и повратничко становништво. Становништво се није довољно укључило у проблематику развоја Општине нити је у значајној мјери опредијељено да ову општину сматра као своју и учествује значајно у њеном развоју. Ипак, кроз различите програме обуке младих, и њиховог учешћа у привредном, политичком и друштвеном животу, ситуација се може битно измјенити. Од пасивног посматрача, млади људи треба да постану не само учесници, већ и носиоци одрживог развоја овог подручја.