Усвојен Нацрт буџета

На данас одржаној другој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, усвојено је низ важних аката
Детаљ са данашње сједнице Скупштине општине Ново Горажде

На данас одржаној другој редовној сједници Скупштине општине Ново Горажде, одборници су се изјашњавали о неколико битних тачака дневног реда, а међу њима свакако највећу важност је имала тачка која се односила на Нацрт плана буџета општине Ново Горажде за 2017. годину. Нацрт буџета износи 1.885.940,00 КМ, а исти је већином гласова усвојен, те упућен у јавну расправу, како би се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске дошло до коначног приједлога Плана буџета општине за 2017. годину. Нацрт плана буџета је по својој природи иразито рестриктиван, с обзиром на велики износ наслијеђених дуговања општине Ново Горажде која су пренесена из претходног периода, а чија ће наплата доћи на ред у 2017. години. Приходовна страна Нацрта плана буџета општине Ново Горажде за 2017. годину се односи на пореске приходе (907.340,00 КМ), непореске приходе (887.600,00 КМ) и трансфере између буџетских јединица (91.000,00 КМ), док се расходи и издаци односе на текуће расходе (1.363.194,00 КМ), отплату дугова по кредитима (242.000,00 КМ), отплату осталих дугова (232.746,00 КМ), буџетску резерву (47.000,00 КМ) и издатке за нефинансијску имовину (1.000,00 КМ). Јавна расправа о Нацрту буџета ће се одржати у наредних 15 дана.

Одборници су данас усвојили и Одлуку о утврђивању пореске стопе за обрачун пореза на непокретности на подручју општине Ново Горажде, која износи 0,06%, а по истој стопи ће се опорезивати и непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Надаље, Скупштина општине је донијела и одлуку о о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Ново Горажде, на дан 31.12.2016. године, помоћу које ће се одређивати основица за обрачун горе поменутог пореза на непокретности. У питању су, дакле, двије одлуке које се суштински не разликују од истих одлука које су донешене како би се Закон о порезу на непокретности примјенио и у прошлој, 2016. години, тако да се износ пореских обавеза за грађање неће мијењати у односу на прошлу годину. Одборници су од стране начелника Подручне јединице Рогатица Пореске управе Републике Српске, обавијештени да је проблем са првобитно одређеним високим износима пореских обавеза у 2016. години настао као последица погрешног попуњавања пореских пријава од стране пореских обвезника, те да је по њиховим приговорима Пореска управа донијела нова рјешења о утврђивању пореске обавезе којима су ти приговори у 99% случајева усвојени. Предсједницима савјета мјесних заједница на подручју наше општине, који су данас присуствовали сједници Скупштине општине, сугерисано је да покушају грађане са својих подручја упознати са начином попуњавања пореских пријава, те да их упуте да уколико постоји потреба, приликом следећег подношења истих, консултују и стручна лица из Општинске управе.

На данашњој сједници, СО је разријешила дужности чланове управних одбора ЈЗУ "Дом здравља" Ново Горажде, ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде, Општинске туристичке организације Ново Горажде и чланове Надзорног одбора ЈКП "Ново Горажде", те именовала вршиоце ових дужности на период до окончања конкурсне процедуре која ће бити спроведена у будућем периоду.

Објавио: 
Категорија: