У петак сједница Скупштине

Осма редовна сједница Скупштине општине Ново Горажде одржаће се у петак, 02.03.2018. године

На осмој редовној сједници Скупштине, доминираће приједлози програмских аката које је Општина дужна усвојити сагласно законским одредбама.

Тако ће се на дневном реду сједнице наћи: Приједлог програма обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне потрошње у 2018-ој години на подручју општине Ново Горажде, Приједлог програма о намјенском утрошку средстава од посебних водних накнада за 2018. годину, Приједлог програма утрошка средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини Републике за 2018-у годину и Приједлог програма утрошка средстава од накнаде за продате шумске дрвне сортименте у 2018-ој години.

Одборници ће се изјашњавати и о Приједлогу одлуке о допуни Одлуке о изградњи, уређењу и одржавању гробаља на подручју општине Устипрача, Приједлогу рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за послове општинске управе, Приједлогу одлуке о установљењу и висини права на накнаду за рад члановима управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Ново Горажде, те Приједлогу рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде и именовању вршиоца дужности ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде.

Сједница ће почети са радом у 9.00 часова.

Објавио: 
Категорија: