Становништво

Подаци о становништву, које условно треба прихватити, јер попис није обављен од 1991. године, а и општина је настала цијепањем предратне општине Горажде, указују на податак да на подручју општине живи око 4.500 становника.